27 17 12 9 3 20 4 40 30 23 33
5 36 11 31 39 14 34 28 42 41 29 24
2 7 25 35 13 18 37 22 38 21 6 32
1 6 10 8 Mr. E.Lee 26 19 43 15
(1) Chan Chak Him
(2) Chan Hok Man
(3) Chan Lok Ki
(4) Chan Pan
(5) Cheng Ka King
(6) Cheung Ka Chun
(7) Cheung Ka Shing
(8) Choi Chun Chung
(9) Chung Chi Kwan
(10) Ho Kin Pong
(11) Ho Ping San (Alfred)
(12) Ho Tak Kei
(13) Kwan Fu Wan
(14) Lai Chi Lim
(15) Lau Hui Hang
(16) Lau, Edward
(17) Lee Hok Hoi
(18) Lee Kin Wai
(19) Lee Pui Chung
(20) Lee Siu Lung
(21) Leung Ka Ho
(22) Li Man Kit
(23) Li Ming Him
(24) Lui Chun Yip
(25) Ng Chi Kin
(26) Ng King Wang
(27) Ng Wai Kun
(28) Or Siu Chun
(29) Poon Man King
(30) Shum Ka Chun
(31) Sin Wai Lok Ronald
(32) So King Hang
(33) Tse Cheuk
(34) Tsoi Yan Kit
(35) Wong Chi Chun
(36) Wong Chi Chung Denny
(37) Wong Hon Lam
(38) Wong Kin Shing
(39) Wong King San
(40) Wong Kwok On
(41) Wong Siu Ho
(42) Yeung Kin Wai Kenneth
(43) Yip Shu Kwun Quincy
陳澤謙
陳學文
陳洛奇
陳荓l
鄭加勁
張家俊
張嘉誠
蔡振中
鍾智錕
何建邦
何炳燊
何德基
關富云
黎智廉
劉煦恆
劉家明
李學海
李建偉
李沛聰
李兆隆
梁家豪
李文傑
李銘謙
呂俊業
吳志健
吳璟宏
吳蔚芹
柯兆進
潘文敬
沈嘉俊
冼瑋洛
蘇儆

蔡恩傑
王志俊
黃智聰
黃瀚霖
王建誠
黃景新
黃國安
汪紹豪
楊健偉
葉樹坤
Search